Gode råd og oplysninger

Hvalpens udviklingsfaser

1.-2. uge
Den vegetative fase

Hvalpen sover og spiser primært. Begyndende udvikling af sanserne, specialt lugtesansen.

3. uge
Overgangsfasen

Udvikling af sanserne, hvalpen begynder at gå på opdagelse

4.-7. uge
Prægningsfasen

Billede af artsfæller fastlægges for al fremtid. Kontakt med mennesker er essentielt af hensyn til opfattelsen af disse som artsfæller. Prægning på føde, brug af næse til opsøgning af føde og udvikling af bevægelser gennem leg. Syn og hørelse er udviklet.

8.-12. uge
Socialiseringsfasen

Varig indlæring begynder. Tiltagende lederprægning, tætte bånd til flokleder, samarbejde, jagt- og kamplege (faderen underviser), opdragelse, disciplin, tabuer og byttedrift.

13.-16. uge
Rangordensfasen/
dominansfasen

Kritisk Fase

Den halve kønsmodning, lømmelalder, øget aggressivitet og lyst til at dominere. Psykisk overlegenhed er vigtigere end fysisk overlegenhed, forøget produktion af mandligt kønshormon, rangordensstridigheder blandt hvalpene, aggressivitet og uro i flokken. I naturen stærk binding til ranghøjere voksne dyr i flokken, hænger ved faderhunden.

5.-6. måned
Flokdannelsesfasen

Rolig periode, stigende behov for flokdannelse, fysisk og adfærdsmæssig stabil periode. Indlæring uden tvang/straf grundet manglende psykisk modning. Tandskifte.

7.-10. måned
Pubertetsfasen

Kritisk Fase

Fysisk kønsmodning, forskydninger i hormonbalancen, psykisk ustabilitet. Tævernes 1. løbetid, hannerne begynder at lette ben, atter tendens til at ændre rangorden, afledning frem for vold. Undgå konfliktsituationer hos dominanssvage hunde, stor dominans skal her dæmpes.

11.-17. måned
Dressurperioden

Psykisk og fysisk rolig periode, ro til at modtage indlæring, egnet til at modtage et større uddannelsesprogram.

18.-24. måned
Psykisk kønsmodning

Kritisk Fase

Dominans-ytringer fra hunde med stor dominans, konfliktsituationer hos dominanssvage hunde. En vis forsigtighed med dressurarbejdet i perioden. Vigtigt at have et helt klart lederskab, lydighed og kontakt på plads.

Ida Larsen | Ølstedvej 3, Brobyværk, 5672 Broby  | Tlf.: 40571525